Zijn er subsidies beschikbaar voor het aanpassen van een woning naar levensloopgeschiktheid?

Er zijn enkele subsidies beschikbaar voor het aanpassen van een woning naar levensloopgeschiktheid, zoals de Wmo en de Blijverslening.

SMARTFASTHOUSE 2024 ©