Kunnen schuurwoningen ook in stedelijke gebieden worden gebouwd?

Ja, schuurwoningen kunnen ook in stedelijke gebieden worden gebouwd, mits aan de geldende bouwregels en voorschriften wordt voldaan.

SMARTFASTHOUSE 2024 ©