Zijn er speciale eisen waaraan een levensloopgeschikte woning moet voldoen?

Ja, er zijn speciale eisen waaraan een levensloopgeschikte woning moet voldoen, zoals de NEN 1814.

SMARTFASTHOUSE 2023 ©