Wie komt in aanmerking voor een starterswoning?

Meestal worden starterswoningen aangeboden aan mensen die nog niet eerder een huis hebben gekocht en die binnen bepaalde inkomens- of leeftijdsgrenzen vallen.

SMARTFASTHOUSE 2023 ©