Wat is een levensloopgeschikte woning?

Een levensloopgeschikte woning is een woning die geschikt is voor bewoning gedurende de hele levensloop, ook wanneer er sprake is van fysieke beperkingen door ouderdom, ziekte of een handicap.

SMARTFASTHOUSE 2023 ©