Mag een mantelzorgwoning permanent bewoond worden?

Ja, een mantelzorgwoning mag permanent bewoond worden door de zorgbehoevende en/of de mantelzorger.

SMARTFASTHOUSE 2023 ©