Is een levensloopgeschikte woning alleen geschikt voor ouderen?

Nee, een levensloopgeschikte woning is geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, omdat het kan helpen om ongevallen te voorkomen en meer comfort te bieden.

SMARTFASTHOUSE 2023 ©